Káblikové ponaučenie

3. novembra 2022, inza, Nezaradené

Národná rada Slovenskej republiky už niekoľko dní nezasadá a nehlasuje a Slovenskom stále hýbe „hackerský“ útok na jej informatickú infraštruktúru. Podľa slov predsedu NR SR mohlo pritom ísť priam o ohrozenie celého Slovenska. Nakoniec sa ukázalo, že kybernetická bezpečnosť našej zákonodarnej ustanovizne významne závisí aj od správneho zastrčenia/nezastrčenia akéhosi káblika v otvorenej skrinke v ktorejsi z množstva zasadačiek. Nič nové pod slovenským slnkom – pripomína to povestné kybernetické ohrozenie Národného bezpečnostného úradu na základe „neprelomiteľného“ hesla NBU1234, či tajomné „škatuľky“, ktoré toť nedávno našla na počítačoch a na sieti vo svojom úrade V. Remišová, a s patričným pátosom to aj verejne pretriasala.

Pritom je to vlastne celkom jednoduché – aktivity NR SR vôbec nemuseli byť ohrozené a prerušené, ak by komponenty jej počítačovej siete boli aspoň v skrinkách, ktoré nedokážu otvoriť „ezermešteri“ typu pána poslanca Haláka, ktorému – podľa vlastných slov – všetko zhasne.

Z celej aféry však vyplýva aj iné káblikové ponaučenie: Lepšie je ho (káblik) nikam nestrkať, ako ho strčiť do nesprávnej dierky.